Teledu o Genhedloedd Bychain

English

Arweinwyr Ymchwil: Yr Athro Ruth McElroy (Prifysgol De Cymru), Yr Athro Anne Marit Waade (Prifysgol Aarhus), Dr Caitriona Noonan (Prifysgol Caerdydd).

Partneriaid Ymchwil: Yr Athro John Cook (Prifysgol Caledonian Glasgow), Catrin Hughes Roberts (S4C), Hywel William (RTS Cymru), Dr David Fernández Quijada (EBU).

Cyllidwr: Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Crynodeb: Mae’r rhwydwaith ymchwil amlddisgyblaethol, rhyngwladol hwn yn mynd i’r afael â'r heriau a’r cyfleoedd penodol sy’n wynebu darlledwyr a chynhyrchwyr teledu mewn cenhedloedd bach. Ar gyfer cenhedloedd bychain mae’r diwydiant teledu yn cyflawni nifer o swyddogaethau diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd pwysig: adeiladu hunaniaethau diwylliannol, gan gyfrannu tuag at sffêr cyhoeddus democrataidd, ac o bosibl alluogi ieithoedd-lleiafrifol i ffynnu yn y byd modern.

Nod: Mae’r rhwydwaith hwn yn anelu at gael effaith mewn sawl maes drwy gydweithio gyda phartneriaid a chyfranogwyr nad ydynt yn rhai AU a fydd yn fuddiolwyr.

Amcanion: Mae’r rhwydwaith yn cael ei anelu tuag at gefnogi cyfnewid ar draws ffiniau cenedlaethol a disgyblaethol er mwyn deall yn well sut y gall teledu mewn gwledydd bach adeiladu ei gallu economaidd wrth gynnal ymrwymiadau diwylliannol ac ieithyddol hanfodol i’r cynulleidfaoedd y mae’n eu gwasanaethu.

Allbynnau Ymchwil: Bydd y rhwydwaith rhyngwladol o bartneriaid academaidd a diwydiant hwn yn cyfarfod mewn tri gweithdy thematig. Bydd y gweithdai yn cael eu dogfennu’n helaeth a chanfyddiadau’n cael eu rhannu drwy wefannau ymroddedig, papurau cynhadledd a chyhoeddiadau.

Cefnogwyd gan: