Forthcoming Events

Seminar Ymchwil/ Research Seminar: Johanna Karlsson

April 25, 2018 4 p.m. to 6 p.m.

ATRiuM, Cinema (CA B205)

*This is a Welsh-medium event with simultaneous translation available via headphones if needed (please confirm via Eventbrite). Scroll down for English.

Corff Cymro: Gwynfor Evans a Sianel 4 Cymru, Johanna Karlsson

‘Darlun y corff benywaidd – delwedd ffrwythlon a charedig – ac elfen hanfodol wrth greu cenedl-wladwriaethau Ewrop a’r ymerodraeth Brydeinig. Ond beth sy’n digwydd pan fo dynion yn ymgorffori’r genedl? Pa fath o nodweddion a gysylltir â’r wlad wedyn?

Y gwladgarwr Gwynfor Evans oedd AS cyntaf Plaid Cymru yn San Steffan wedi iddo ennill sedd yn is-etholiad Caerfyrddin ym 1966. Ym 1980, yn sgil datganiad swyddogol gan y llywodraeth Geidwadol na fyddai’n sefydlu sianel deledu Gymraeg, cyhoeddodd Evans ei fwriad i ymprydio tan i’r llywodraeth newid ei meddwl. Gweithiodd Evans yn ddiflino dros Gymru a’r iaith Gymraeg drwy gydol ei oes.

Rwyf yn ymchwilio i’r modd yr aeth Evans ati i ymgorffori ei hun a pherfformio, yn enwedig yn ystod yr ymgyrch ymprydio dros sefydlu Sianel 4 Cymru, a thros y genedl Gymreig a’r gymuned Gymraeg ei hiaith. Sut y cyflwynwyd corff Evans yn y cyfryngau cyfoes yn ystod y chwe mis rhwng datgan ei fwriad i ymprydio ym mis Mai a’r dyddiad cychwyn arfaethedig ym mis Hydref? Trwy gymharu gweithredu heddychlon Evans â streic newyn o’r un cyfnod gan garcharorion gweriniaethol yng Ngogledd Iwerddon, a arweiniodd at farwolaeth eu harweinydd Bobby Sands ym mis Mai 1981, rwy’n gobeithio dod i ddeall sut y defnyddiodd heddychwr fel Evans ei gorff fel arf effeithiol dros ei wlad.

Mae Johanna Karlsson yn fyfyrwraig ymchwil yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth ers 2017. Mae ganddi BA ac MA mewn Astudiaethau Theatr a Pherfformiad o Brifysgol Stockholm. Teitl ei phrosiect doethurol yw: “Trans-Forming the Nation: Postcolonial States Performed by Male Bodies”, lle mae’n archwilio ffyrdd amrywiol o gynrychioli’r Wladwriaeth ôl-drefedigaethol drwy ddefnyddio’r corff gwrywaidd.

Trefnwyd y seminar ymchwil hwn ar y cyd rhwng Cangen De Cymru’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach.


Tagged: event