Cenhedloedd Bach yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2018 Small Nations at the National Eisteddfod 2018

Event Date August 3, 2018 – August 11, 2018

Location – Caerdydd / Cardiff

Cenhedloedd Bach yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2018 Small Nations at the National Eisteddfod 2018

Fel rhan o Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2018 mae’r Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach wedi llunio rhaglen o ddigwyddiadau fydd yn digwydd ar draws y ddinas

As part of the National Eisteddfod Wales, Cardiff 2018 the Centre for Media and Culture in Small Nations have put together a programme of events that will be held across the city.