Partneriaethau a Chydweithrediadau

English

Grupo de Investigación Estudos Audiovisuais

Mae’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach yn cydweithio â Grupo de Investigación Estudos Audiovisuais (Grwp Ymchwil Astudiaethau Clyweledol) Prifysgol Universidad de Santiago de Compostela i gefnogi fel aelod rhwydwaith Prosiect Ymchwil a Datblygu o’r enw Patrimonio cultural inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en lenguas no hegemónicas (Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol. Ar gyfer Rhaglen Ewropeaidd ar gyfer Isdeitlo i Ieithoedd nad ydynt yn Hegemonig), a ariennir gan Weinyddiaeth Economi a Chystadleurwydd Llywodraeth Sbaen.

Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi: Prosiect rhyngddisgyblaethol mewn Celfyddydau a Pherfformiad

Mae’r Ganolfan yn cydweithio â chydweithwyr rhyngwladol ar brosiect rhyngddisgyblaethol mewn perfformiad a ffilm ddogfenol sy’n ymchwilio i hanes diwylliannol a rennir am bobl Cymru a phobl Khasi o ogledd ddwyrain India. Ariennir y prosiect pedair blynedd hwn gan The Leverhulme Trust ac mae’n defnyddio ymarfer celfyddydau creadigol i archwilio etifeddiaeth mudiad cenhadol Cymru yng ngogledd ddwyrain India a’i effaith ar ddiwylliannau Cymreig a Khasi. Arweinir y prosiect gan Gyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan, Dr Lisa Lewis, gyda’r Cyd-Ymchwilydd Dr Aparna Sharma (Athro Cyswllt, Adran Celfyddydau a Diwylliannau’r Byd, University of California Los Angeles, USA) ac ymgynghorydd arbenigol yr Athro Desmond Kharmawphlang, Pennaeth y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Creadigol a Diwylliannol, North Eastern Hill University, Shillong, India.

Mae gan y Ganolfan gysylltiadau cryf â rhai cylchgronau academaidd:

Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r canolfannau a grwpiau ymchwil eraill sydd wedi’u lleoli yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol:

Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â'r Ganolfan ar brosiect ymchwil, cysylltwch â: christina.papagiannouli@southwales.ac.uk .