News

Gareth Bonello performed at the Coal Exchange as the winner of the Welsh Music Prize in 2017

Posted on November 9, 2018

…Wnaeth enillydd y Gwobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2017, yr ymgeisydd PhD Gareth Bonello, berfformio ar nos Iau yn seremoni wobrwyo eleni yn y Gyfnewidfa lo ym Mae Caerdydd. Cafodd y noswaith ei darlledu’n fyw gan BBC Radio Cymru a Radio Wales a gallwch wrando eto ar BBC iPlayer.

Tagged: News

Dathlu agoriad/Celebrating the opening of: Sain Ffagan Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Posted on October 19, 2018

Mynychodd y Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach ddathliadau cwblhau Amgueddfa Cymru – National Museum Wales ar ei newydd wedd yn dilyn project ailddatblygu £30 miliwn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Y project chwe blynedd hwn gan Amgueddfa Cymru yw’r project ailddatblygu mwyaf uchelgeisiol yn ei hanes. Cafwyd nawdd gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a llawer o gefnogwyr eraill. Mynychodd yr Athro Lisa Lewis y noson agoriadol. Dros gyfnod ail-ddatblygu’r Amgueddfa roedd Lisa yn rhan o Grwp Llys Rhosyr/Llys Llywelyn a fu’n trafod y dehongliad o’r Llys.


The Centre for Media and Culture in Small Nations attended the opening event celebrating the completion of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales’s £30 million redevelopment of St Fagans National Museum of History. This six year project, which received generous funding from the National Lottery through the Heritage Lottery Fund, the Welsh Government and many others is the most ambitious redevelopment project in the Museum’s history.
Prof. Lisa Lewis attended the opening celebrations. Over the Museum’s redevelopment period Lisa was part of the Llys Rhosyr/Llys Llywelyn Group which met to discuss the interpretation of Llys Llywelyn.

Tagged: News

Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi yn Rhydychen

Posted on October 1, 2018

Cyflwynodd yr Athro Lisa Lewis a’r Dr Helen Davies bapur ar y cyd: 'Perfformio Rhyngddiwylliannol yn India a Chymru: Strategaethau ar gyfer Perfformio Ieithoedd Lleiafrifol’ yng nghynhadledd y prosiect AHRC 'Performing Multilingualism’ ym Mhrifysgol Rhydychen.


Tagged: News

Welsh and Khasi Cultural Dialogues

Posted on October 1, 2018

Deialogau Cymreig a Chasi yn NAASWCH Bangor

Cyflwynodd tîm ymchwil Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi banel o bump o bapurau ar 'Y Cymry yng Ngogledd-ddwyrain India: Archwiliadau Diwylliannol drwy gyfrwng Celfyddydau Creadigol.’ Ymunodd ein myfyriwr ymchwil Gareth Bonello ac actorion y prosiect, Lapdiang Syiem a Rhys ap Trefor, gyda’r Dr Helen Davies a’r Athro Lisa Lewis, i gyflwyno fel rhan o gynhadledd Cymdeithas Gogledd America er Astudio Hanes a Diwylliant Cymreig ym Mhrifysgol Bangor, Gorffennaf 2018.

Welsh and Khasi Cultural Dialogues at NAASWCH Bangor

Tagged: News

Dr Rhiannon M Williams was interviewed for Newyddion 9

Posted on October 1, 2018

Cafodd Dr Rhiannon M Williams, sydd yn ddarlithydd ar y radd BA Theatr a Drama, ei chyfweld ar gyfer Newyddion 9 (S4C) mewn ymateb i lythr y danfonwyd gan rai awduron Cymreig at fwrdd National Theatre Wales. Cafodd y rhaglen ei ddarlledu ar 21/9/18.

Tagged: News

Prof Paul Carr's report on International Best Practice in Music Performance Education Models and Associated Learning Outcomes for Wales

Posted on June 18, 2018

Professor Paul Carr’s new report for Welsh Government entitled ‘International Best Practice in Music Performance Education Models and Associated Learning Outcomes for Wales’ will launch this evening (Monday) at the Royal Welsh College of Music and Drama.

Tagged: News

Prof Lisa Lewis published book on Performing Wales: People, Memory and Place

Posted on June 11, 2018

Professor Lisa Lewis’s book, Performing Wales: People, Memory and Place, was published by University of Wales Press. Click here for further details in Welsh and English.

Tagged: News

Dr Márta Minier discusses Emily Brontë's Wuthering Heights at BookTalk event, 11 June 2018

Posted on June 5, 2018

Centre for Media and Culture in Small Nations member Dr Márta Minier will be discussing Emily Brontë's Wuthering Heights as part of the Cardiff BookTalk series on 11 June 2018. The event will celebrate the bicentenary of Emily Brontë with a discussion of her only – confirmed – novel: Wuthering Heights..

This event will be held in Cardiff University’s Main Building, with tea, coffee, and biscuits at 6.30pm in the Viriamu Jones Gallery (the main reception area) before the main event at 7.00pm in the Wallace Lecture Theatre (0.13). To get to the VJ Gallery, approach through the central entrance of Main Building; after the reception, guests will be guided directly to the Wallace Lecture Theatre. If you’ll be joining us only for the main event, enter through the South entrance of Main Building. The Wallace Lecture Theatre is an accessible space.

Tagged: event

Dr Rebecca Williams was interviewed on LBC and Heart Radio

Posted on May 25, 2018

Dr Rebecca Williams was interviewed on LBC and Heart Radio on Monday about the new Star Wars film SOLO.

Tagged: News

Prof Ruth McElroy published co-authored article on TV for Small Nations

Posted on May 21, 2018

Professor Ruth McElroy compared Welsh TV to other small nations in her co-authored article 'Small is Beautiful? The salience of scale and power to three European cultures of TV production.’ It is available to read here: Critical Studies in Television.

Tagged: News

New edited book by Dr Rebecca Williams

Posted on May 21, 2018

‘Everybody Hurts Transitions, Endings, and Resurrections in Fan Culture’ is the new edited book by Dr Rebecca Williams, published by University of Iowa Press .

Tagged: News

Heledd Hardy took part in a Radio Cymru discussion about the success of bilingual television drama

Posted on May 11, 2018

Heledd Hardy took part in a Radio Cymru discussion about Keeping Faith/un bore mercher and the success of bilingual television drama last week. Heledd will also be presenting/Cyflwyno at an Intofilm event at Chapter Arts tomorrow.

Tagged: News

Professor Ruth McElroy and Tom Ware were invited to give evidence at the Senedd into the future of Film and TV Production in Wales

Posted on May 11, 2018

Professor Ruth McElroy, Dr Caitriona Noonan and Tom Ware were invited to give evidence at the Senedd on Thursday morning as part of the Welsh Government’s Culture, Welsh Language and Communications Committee hearing into the future of Film and TV Production in Wales.

Tagged: News

Prof. Steve Blandford published bilingual chapter titled Wales – ‘The Beautiful Mistake’

Posted on May 9, 2018

Yr Athro Emeritws Steve Blandford gyda’r Athro Lisa Lewis, yn cyflwyno copi o’r llyfr i lyfrgell yr Atrium / Professor Emeritus Steve Blandford, with Centre Co-Director Prof Lisa Lewis, presenting a copy of the book to Atrium library

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y llyfr aml-ieithog Finlandia, Galicia, Gales: Os Retos dos Pequenos Cinemas en Linguas Non Hexemonicas / Finlandia, Galicia, Wales: The Challenges of Small Cinemas in Non-Hegemonic Languages, gol. Margarita Ledo Andion. Mae’n cynnwys y bennod ddwyieithog ‘Cymru – Y ‘Camgymeriad Hardd’ / Wales – ‘The Beautiful Mistake’ gan Yr Athro Emeritws Steve Blandford. Deilliodd y llyfr o brosiect ymchwil rhyngwladol y bu’r Ganolfan yn ran ohoni, gan weithio gyda chyd-weithwyr o’r Ffindir a Galicia yn archwilio sinema gwledydd bach a ieithoedd an-hegemonaidd.

Tagged: News

Dr Helen Davies and Dr Christina Papagiannouli published blog on The Future of S4C

Posted on April 23, 2018

Dr Helen Davies and Dr Christina Papagiannouli’s piece on The Future of Welsh-language broadcaster S4C: Funding and Remit has been published on LSE, Media Policy Project Blog.

Tagged: News