Prof. Steve Blandford published bilingual chapter titled Wales – ‘The Beautiful Mistake’

May 9, 2018

Yr Athro Emeritws Steve Blandford gyda’r Athro Lisa Lewis, yn cyflwyno copi o’r llyfr i lyfrgell yr Atrium / Professor Emeritus Steve Blandford, with Centre Co-Director Prof Lisa Lewis, presenting a copy of the book to Atrium library

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y llyfr aml-ieithog Finlandia, Galicia, Gales: Os Retos dos Pequenos Cinemas en Linguas Non Hexemonicas / Finlandia, Galicia, Wales: The Challenges of Small Cinemas in Non-Hegemonic Languages, gol. Margarita Ledo Andion. Mae’n cynnwys y bennod ddwyieithog ‘Cymru – Y ‘Camgymeriad Hardd’ / Wales – ‘The Beautiful Mistake’ gan Yr Athro Emeritws Steve Blandford. Deilliodd y llyfr o brosiect ymchwil rhyngwladol y bu’r Ganolfan yn ran ohoni, gan weithio gyda chyd-weithwyr o’r Ffindir a Galicia yn archwilio sinema gwledydd bach a ieithoedd an-hegemonaidd.


The multilingual book Finlandia, Galicia, Gales: Os Retos dos Pequenos Cinemas en Linguas Non Hexemonicas / Finlandia, Galicia, Wales: The Challenges of Small Cinemas in Non-Hegemonic Languages, edited by Margarita Ledo Andion has recently been published. It includes the bilingual chapter ‘Cymru – Y ‘Camgymeriad Hardd’ / Wales – ‘The Beautiful Mistake’ written by Emeritus Prof Steve Blandford. The book grew out of an international project on which the Centre collaborated with colleagues from Finland and Galicia investigating small cinemas and non-hegemonic languages.

Tagged: News