Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi yn Rhydychen

October 1, 2018

Cyflwynodd yr Athro Lisa Lewis a’r Dr Helen Davies bapur ar y cyd: 'Perfformio Rhyngddiwylliannol yn India a Chymru: Strategaethau ar gyfer Perfformio Ieithoedd Lleiafrifol’ yng nghynhadledd y prosiect AHRC 'Performing Multilingualism’ ym Mhrifysgol Rhydychen.


Welsh and Khasi Cultural Dialogues at Oxford

Prof Lisa Lewis and Dr Helen Davies presented their research on 'Multilingual performance in India and Wales: Strategies for the Performance of Minority Languages’ at the AHRC 'Performing Multilingualism’ conference, Oxford University.

Tagged: News