Cyfadran Symposiwm Ôl-raddedig y Diwydiannau Creadigol

English

Mae symposiwm y Gyfadran Myfyrwyr Ôl-raddedig yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwil siarad am eu prosiect ymchwil mewn amgylchedd cefnogol ac ysgolheigaidd. Fe’i cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu medrau cyflwyno, gwerthuso eu cynnydd, a chyfrannu at ddatblygiad ysgolheigaidd eu cydweithwyr.

Mae’r symposiwm ar agor i’r holl staff a myfyrwyr ac mae’n digwydd bob blwyddyn. Disgwylir y bydd myfyrwyr ymchwil yn cymryd rhan yn y symposiwm bob blwyddyn wrth iddynt symud ymlaen trwy eu hymgeisyddiaeth.

#2017PGR symposium