Digwyddiadau a Seminarau

English

Mae'r Ganolfan yn trefnu digwyddiadau a seminarau rheolaidd sy'n tynnu ynghyd gweithwyr proffesiynol y cyfryngau, perfformwyr a llunwyr polisi gydag arbenigwyr academaidd. Rydym yn darparu llwyfan i drafod arferion cyfredol a meysydd arloesedd a phryder mewn perthynas â'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a gwledydd bychain eraill..

Yn 2011, cynhaliodd y Ganolfan Ganolfan y Gynhadledd Genedlaethol Cyfrwng ar y Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, a oedd yn cynnwys 30 o siaradwyr o 15 gwlad a dros 100 o gynrychiolwyr, ac a agorwyd gan Brif Weinidog Cymru. Mae cynadleddau pwysig eraill wedi canolbwyntio ar y Diwydiant Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru, the Dyfodol y Wasg yng Nghymru, BBC Cymru a Hanes Cymru, a Radio Cymunedol.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008