RHAGLEN CEANGAL CWLWM III

Dydd Gwener 26 Tachwedd


10.00-10.20: Croeso 

Cadeirydd: Yr Athro Lisa Lewis (Prifysgol De Cymru)

Dr Ben Calvert (Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru)

Dawn Bowden AS (Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru)

Trystan ap Owen (Actor, Cyflwynydd, Cynhyrchydd)


10.20-11.30 Panel 1: Theatr a Chymunedau Gwledig

Cadeirydd: Euros Lewis (Wes Glei a Theatr Gydweithredol Troedyrhiw)

Siaradwyr: 

Eddie Ladd (Perfformwraig/Artist) 

Darach Ó Tuairisig (Prif Swyddog Gweithredol Fíbín / An Taibhdhearc)

Elis Pari (Ymchwilydd Ôl-radd, Prifysgol De Cymru)

Malcolm Maclean (Cynhyrchydd & artist)


11.30-11.45 Egwyl 

Yn ystod yr egwyl bydd cyfle i rwydweithio mewn cyfarfod arlein mewn perthnas â Phanel 1.11.45-12.45 Panel 2: Sgiliau angenrheidiol ar gyfer theatr mewn ieithoedd lleiafrifol  (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Cadeirydd: Niamh Ní Chonchubhair (Prif Swyddog Gweithredol, Axis, Ballymun)

Siaradwyr: 

Liz Carruthers (Cyfarwyddwr Theatr)

Geinor Styles (Cyfarwyddwr Artistig, Theatr na nÓg) 

Marianne Ní Chinnéide (Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway)

Jeremy Turner (Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Theatr Arad Goch) 


12.45-1.45 Cinio 

Rhwng 12.45-1.00 bydd cyfle i rwydweithio mewn cyfarfod arlein mewn perthynas â Phanel 2.1.45-2.45 Panel 3: Datblygu Ysgrifennu ac Ysgrifenwyr Newydd: camau cyntaf (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Cadeirydd:  Dr Róisín Ní Ghairbhí (Coleg Mary Immaculate, Prifysgol Limerick)

Siaradwyr: 

Celia de Fréine (Scríbhneoir / Ysgrifennwr)

Nia Morais (Awdur a Dramodydd)

Elspeth Nic an Tuairneir (Dramodydd)

Dr Branwen Davies (Theatr y Sherman) 


2.45-4.00 Panel trafod Comisiynau gydag Artistiaid a Lansiad Gwefan Ceangal Cwlwm 

Agor Comisiwn Ceangal Cwlwm 2021 a thrafodaeth gydag artistiaid sydd wedi derbyn Comisiwn Ceangal Cwlwm yn y gorffennol

Cadeirydd:  Marianne Ní Chinnéide (Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway)

Trafodaeth Artistiaid:  

Cadeirydd (Yr Alban): Muireann Kelly (Theatre Gu Leòr)

Artistiaid: Beth Frieden, Daibhidh Walker

Cadeirydd (Cymru): Alice Eklund (Ymarferydd Llawrydd)

Artistiaid: Mari Elen Jones, Chris Harris

Cadeirydd (Iwerddon): Marianne Ní Chinnéide 

Artistiaid: Ciara Ní É, Sam Ó Fearraigh

Lansiad Gwefan Ceangal Cwlwm


4.00-4.15 Egwyl

Yn ystod yr egwyl bydd cyfle i rwydweithio mewn cyfarfod arlein mewn perthyn â’r drafodaeth uchod.4.15-5.15 Panel 4: Panel Agored

Cadeirydd: Yr Athro Anwen Jones (Prifysgol Aberystwyth)

Siaradwyr:

Sam Ó Fearraigh (Awdur a gwneuthurwr theatr, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway) ‘Idir Theoiric agus Chleachtas: An Drámatúrgacht i dTéatar na Gaeilge (Rhwng Theori ac Ymarfer: Dramatwrgiaeth mewn Theatr Wyddeleg) 

Martin Hession ‘An Comhar Dramaiochta – 1923-1936 - Actors, Authors, and Audiences and State Sponsored Irish Language Theatre in Post-Revolutionary Ireland’

Dr Sera Moore Williams (PDC) a Sharon Morgan (Actores a Dramodydd)

‘Dyw Hi ddim yn Anweledig’ 5.30-6.30 Darlith wâdd

Darlith gyweirnod gan yr Athro Michelle Macleod (Ysgol Iaith, Llenyddiaeth, Cerddoriaeth a Diwylliant Gweledol, Prifysgol Aberdeen): ‘Ceud Bliadhna air an Àrd-Ùrlar – A Hundred Years of Gaelic Drama.’

Cadeirydd: Yr Athro Lillis Ó Laoire (Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway)
Dydd Sadwrn 27 Tachwedd


10.00-11.00 Panel 5: Gweithio’n amlieithog rhwng ac ar draws ieithoedd lleiafrifol  

Cadeirydd: Dr Éadaoin Ní Mhuircheartaigh (Prifysgol Dinas Dulyn)

Siaradwyr:

Dr Ian Rowlands (Dramodydd a Chyfarwyddwr)

Marc MacLochlainn (Branar)

Arwel Gruffydd (Theatr Genedlaethol Cymru) 

Ira Judkovskaja (Cyfarwyddwr Theatr, Fryslân) 

Muireann Kelly (Theatre Gu Leòr)


11.00-11.15 Egwyl

Yn ystod yr egwyl bydd cyfle i rwydweithio mewn cyfarfod arlein mewn perthynas â Phanel 5


11.15-12.15 Panel 6: Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant: anghenion ymarferwyr a’r diwydiant mewn perthynas â’r Gymraeg, y Wyddeleg a Gaeleg yr Alban 

Cadeirydd: Dr John Caulfield (Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway)

Siaradwyr:

Marcas Mac an Tuairneir (Awdur)

Mali Ann Rees (Actor) 

Mairi Taylor (Cynhyrchydd Gweithredol, Cwmni Theatr Birds of Paradise)

Eoin McEvoy (Cyd-gyfarwyddwr Artistig, AerachAiteachGaelach)

Andrew Ogun (Asiant er Newid, Cyngor Celfyddydau Cymru) /

Einir Siôn (Ysgogwr y Gymraeg, Cyngor Celfyddydau Cymru)


12.15-12.30 Egwyl

Yn ystod yr egwyl bydd cyfle i rwydweithio mewn cyfarfod arlein mewn perthyn â Phanel 612.30-1.30 Panel 7: Panel Agored

Cadeirydd: Rachel Holstead (Hwylusydd y Celfyddydau, Ealaín na Gaeltachta)

Siaradwyr:

Dr Christina Papagiannouli (Prifysgol De Cymru) a Dr Rhiannon Mair (Ymarferydd llawrydd)‘“Small” National Theatres: A Manifesto’ / ‘Theatrau cenedlaethol “Bach”: Maniffesto’

Laura Cameron-Lewis (Cyfarwyddwr ac Ymchwilydd Ôl-radd, Prifysgol St Andrew)

Bríd Ó Gallchoir (Cyfarwyddwr Artistig, Aisling Ghéar)

Carri Munn (Actor, Awdur a Chyfarwyddwr) ‘Perfformio dwyieithog: darlleniad o No. 74’


1.30-2.30 Cinio2.30-3.30 Panel 8: Cynhyrchu a Chyfarwyddo Theatr yn y Gymraeg, y Wyddeleg a Gaeleg yr Alban: camau cyntaf (CCC)

Cadeirydd: Laura Cameron-Lewis (Cyfarwyddwr ac Ymchwilydd Ôl-radd, Prifysgol St Andrew)

Siaradwyr: 

Darach Mac Con Iomaire (Actor, dramodydd, cyfarwyddwr)

Rona Dhòmhnallach (Cynhyrchydd y celfyddydau, artist ac athrawes Gaeleg)

Elgan Rhys (Awdur, Cyfarwyddwr, Cynhyrchydd)


3.30-4.00 Diweddglo: Sylwadau i gloi

Marianne Ní Chinnéide (Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway)

Yr Athro Lisa Lewis ac Elis Pari (Prifysgol De Cymru)

Muireann Kelly ac Amina Davidson (Theatre Gu Lèor)