Partneriaethau a Chydweithrediadau


Ceangal | CwlwmPicture1.png

Mae’r Ganolfan yn bartner yn Ceangal | Cwlwm, menter rhwng yr Alban, Iwerddon a Chymru sy’n tynnu ynghyd wneuthurwyr theatr trwy gyfrwng Gaeleg yr Alban, y Wyddeleg a’r Gymraeg. Mae partneriaid yn cynnwys Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway, Theatre Gu Leòr, Ealaín na Gaeltachta, An Taibhdearc a Theatr Genedlaethol Cymru. Trefnwyd cynulliad ar-lein 2021 gan y Ganolfan, a’i gefnogi gan Llywodraeth Cymru , y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Colmcille, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn ogystal â’r partneriaid a restrir uchod. Gellir canfon rhagor o wybodaeth yma: ceangalcwlwm.com 

Grupo de Investigación Estudos Audiovisuais

Mae’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach yn cydweithio â Grupo de Investigación Estudos Audiovisuais (Grwp Ymchwil Astudiaethau Clyweledol) Prifysgol Universidad de Santiago de Compostela i gefnogi fel aelod rhwydwaith Prosiect Ymchwil a Datblygu o’r enw Patrimonio cultural inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en lenguas no hegemónicas (Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol. Ar gyfer Rhaglen Ewropeaidd ar gyfer Isdeitlo i Ieithoedd nad ydynt yn Hegemonig), a ariennir gan Weinyddiaeth Economi a Chystadleurwydd Llywodraeth Sbaen.


Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi: Prosiect rhyngddisgyblaethol mewn Celfyddydau a Pherfformiad

logo leverhulmeMae’r Ganolfan yn cydweithio â chydweithwyr rhyngwladol ar brosiect rhyngddisgyblaethol mewn perfformiad a ffilm ddogfenol sy’n ymchwilio i hanes diwylliannol a rennir am bobl Cymru a phobl Khasi o ogledd ddwyrain India. Ariennir y prosiect pedair blynedd hwn gan The Leverhulme Trust ac mae’n defnyddio ymarfer celfyddydau creadigol i archwilio etifeddiaeth mudiad cenhadol Cymru yng ngogledd ddwyrain India a’i effaith ar ddiwylliannau Cymreig a Khasi. Arweinir y prosiect gan Gyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan, Dr Lisa Lewis, gyda’r Cyd-Ymchwilydd Dr Aparna Sharma (Athro Cyswllt, Adran Celfyddydau a Diwylliannau’r Byd, University of California Los Angeles, USA) ac ymgynghorydd arbenigol yr Athro Desmond Kharmawphlang, Pennaeth y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Creadigol a Diwylliannol, North Eastern Hill University, Shillong, India.

Grŵp Polisi Cyfryngau’r Sefydliad Materion Cymreig (IWA)

Mae’r Athro Ruth McElroy, cyd-gyfarwyddwr Canolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, yn aelod o Grŵp Polisi Cyfryngau’r Sefydliad ac yn rhinwedd y swydd hon, mae Prifysgol De Cymru a’r Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach wedi cydweithio’n agos â’r Sefydliad i drefnu cyfres o Gynadleddau Cyfryngau IWA Caerdydd, digwyddiad blynyddol yn canolbwyntio ar ddiwydiant. Hefyd, cynhyrchodd aelodau’r Ganolfan waith ar gyfer Archwiliad Cyfryngau’r Sefydliad yn 2015. Mae Grŵp Polisi Cyfryngau’r Sefydliad yn edrych y tu ôl i’r problemau cyflwyno i ddadansoddi’r rheswm dros gyfyngiad y cyfryngau. Maent yn cyfrannu mewnbynnau’n seiliedig ar ymchwil i ddatblygu polisïau bydd yn darparu dyfodol cyfryngau iach i Gymru yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae gan y Ganolfan gysylltiadau cryf â rhai cylchgronau academaidd:

Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r canolfannau a grwpiau ymchwil eraill sydd wedi’u lleoli yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol:

Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â'r Ganolfan ar brosiect ymchwil, cysylltwch â: [email protected] .