small nations banner

Pobl

Cyd-gyfarwyddwyr y Ganolfan:

Grwp Llywio:

Mae’r Grwp Llywio yn cynllunio gwaith a gweithgareddau’r Ganolfan mewn ymgynghoriad â'r aelodaeth ehangach. Mae’n cynnwys aelodau o Gyfadran y Diwydiannau Creadigol a’r Gyfadran Busnes a Chymdeithas. Mae yna hefyd ddarpariaeth ar gyfer aelodaeth allanol.

Aelodau allanol:

Cynorthwywyr ymchwil:

Ymchwilwyr ôl-raddedig:

Aelodaeth:

Gwahoddir staff academaidd sydd â diddordeb ymchwil yn y cyfryngau a diwylliant gwledydd bychain i ymuno â'r Ganolfan. Mae’r aelodaeth bresennol yn cynnwys staff o Gyfadrannau Diwydiannau Creadigol, Busnes a Chymdeithas, a Chyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth.

Athrawon Allanol:

  • Yr Athro Ian Brown
  • Yr Athro Máire Messenger Davies

Ymchwilwyr Ymweld:

  • Dr Betty Belanus
  • Dr Aparna Sharma
  • Andreas Masouras
  • Dr Marta Perez Pereiro