Digwyddiadau a Seminarau

Mae'r Ganolfan yn trefnu digwyddiadau a seminarau rheolaidd sy'n tynnu ynghyd gweithwyr proffesiynol y cyfryngau, perfformwyr a llunwyr polisi gydag arbenigwyr academaidd. Rydym yn darparu llwyfan i drafod arferion cyfredol a meysydd arloesedd a phryder mewn perthynas â'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a gwledydd bychain eraill.


2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008