2018 Eisteddfod Genedlaethol / National Eisteddfod

03-08-2018 i 11-08-2018

Lleoliad: Caerdydd / Cardiff

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Cenhedloedd Bach yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2018 

Fel rhan o Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2018 mae’r Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach wedi llunio rhaglen o ddigwyddiadau fydd yn digwydd ar draws y ddinas


Small Nations at the National Eisteddfod 2018

As part of the National Eisteddfod Wales, Cardiff 2018 the Centre for Media and Culture in Small Nations have put together a programme of events that will be held across the city.