Cymru a Bryniau Casia-Jaintia | Wales and the Khasi-Jaintia Hills

12-10-2019 at 10am to 3pm

Location: St. Fagans National Museum of History Cardiff CF5 6XB

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

Diwrnod yn edrych ar y cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a Bryniau Casia-Jaintia, Meghalaya, gogledd dwyrain India, ar sail ymchwil gan gydweithwyr Cymreig a Chasi; ariennir gan The Leverhulme Trust.

  • 10-11.15am: Sgwrs - Cyflwyno Cymru a Bryniau Casia-Jaintia, Meghalaya

  • 12.15-12.45pm: Gweithdy Drama i Blant 4-11 mlwydd oed

  • 3.00-4.00pm: Perfformiad gan aelodau’r Gydweithfa Casi-Cymru: ‘Perfformio’r Daith’, wedi’i seilio ar chwedloniaeth Gasi a llythyron adre gan genhadon Cymreig.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A one day event exploring the cultural links between Wales and the Khasi-Jaintia Hills, Meghalaya, north east India. Sessions based on research conducted by Welsh and Khasi collaborators, funded by The Leverhulme Trust.

  • 10-11.15am: Talk: Introducing Wales and the Khasi-Jaintia Hills, Meghalaya

  • 12.15-12.45pm: Drama Workshop for children 4-11 yrs old

  • 3.00-4.00pm: Performance by members of the Khasi-Cymru Collective: ‘Performing Journeys’, based on Khasi mythology and letters home from Welsh missionaries.