Symposiwm/Symposium: Creativity and Risk

06-09-2019 at 10.30am to 5pm

Location: Prifysgol De Cymru, Caerdydd, ATRiuM / University of South Wales, Cardiff, ATRiuM

Audience: Public

Cost: £25.00

Sign up:

Add to calendar

Scroll down for English.

Symposiwm

Creadigrwydd a Risg: Ymarferion i Ddysgu i Gamu i'r Dirgelwch

Yr Ysgol Berfformio a Chynhyrchu, Prifysgol De Cymru, Caerdydd, Campws Caerdydd, ATRiuM

Dydd Gwener 6 Medi 10.30am-5pm

Mae'r symposiwm hwn yn dod ag addysgwyr y cyfryngau a gweithwyr proffesiynol y diwydiant ynghyd i drafod perthnasedd cefnogi myfyrwyr i gymryd risgiau creadigol wrth baratoi am gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol. Bydd y cyflwyniadau academaidd yn canolbwyntio ar arferion pedagogaidd o addysgu risgiau creadigol i israddedigion (sydd yn aml yn amharod i gymryd risgiau). Bydd y diwydiant yn cael ei gynrychioli gan ddatblygwyr ffilm, comisiynwyr, cynhyrchwyr a gwneuthurwyr ffilm annibynnol a fydd yn adlewyrchu'n gritigol ar eu profiadau o feithrin risgiau creadigol o fewn awyrgylch diwydiannol maes cynhyrchu ffilm a theledu a all fod yn gymhleth, amodol a llawn pwysau.

Mae'r rhaglen yn cynnwys:

2 Prif siaradwr gyda sesiynau trafod i ddilyn

Prif Siaradwar: Dr. Rea Dennis (Deakin University, Melbourne)

Prif Siaradwr: Pauline Burt (Prif Swyddog Gweithredol, Ffilm Cymru)

Bydd yna weithdy chwarae pocer ar gynnig i bawb sy'n mynychu yn ystod yr egwyl ginio.

£25.00 Mae'r ffi gofrestru yn cynnwys te, coffi, cinio a'r derbyniad gwyn.


Symposium

Creativity and Risk: Practices of Learning to Leap into The Unknown

School of Performance and Production, University of South Wales, Cardiff, Cardiff Campus, ATRiuM

Friday 6th September 10.30am-5pm

This symposium brings media educators and industry professionals together to debate the relevance of supporting students to take creative risks in preparation for employment in the creative industries. Academic presentations will focus on pedagogical practices of teaching creative risk to (often risk averse) under- graduates. Industry represented by film developers, commissioners, producers, and independent filmmakers will critically reflect on their experiences of cultivating creative risk within a highly pressurised, contingent and complex industrial environment of film and television production.

The programme features:

2 Keynotes followed by discussant sessions

Keynote: Dr. Rea Dennis (Deakin University, Melbourne)

Keynote: Pauline Burt (Chief Executive Officer, Ffilm Cymru)

There will be a poker player workshop open to all delegates during the lunch time.

£25.00 Registration fee covers tea, coffee, lunch and the wine reception.