Is there a future for the press in Wales?

19-11-2011

Location: The Zen Room, ATRiuM

Audience: Public

Add to calendar

Scroll down for English.

Cynhadledd undydd yn yr Atrium yng Nghaerdydd – dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2011

Dyma gyfle i ddadansoddi’r argyfwng yn y wasg yng Nghymru ac i edrych am ddatrysiadau bydd yn darparu’r math o newyddiaduriaeth sydd ei angen ar ddinasyddion Cymru yn y dyfodol.

Gwahoddwn newyddiadurwyr, academyddion, darllenwyr papurau newydd ac unrhyw un â diddordeb yn iechyd y gymdeithas sifil yng Nghymru i gymryd rhan yn y drafodaeth.

Rydym yn edrych am syniadau newydd gall lunio llwybr ar gyfer newyddiaduriaeth i Gymru yn y dyfodol.

 • Martin Shipton (Western Mail);
 • Bethan Jenkins (Plaid Cymru);
 • Ken Skates (Llafur);
 • Andy Williams (Cardiff Journalism School);
 • Rachel Howells (Cardiff Journalism School);
 • John Osmond (Institute of Welsh Affairs);
 • Stewart Kirkpatrick (Caledonian Mercury);
 • James Stewart (Chair – Glamorgan University).

Trefnwyd gan Brifysgol Morgannwg (Yr Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach) ac Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (Cangen Caerdydd a De Ddwyrain Cymru).

Contact organisers: [email protected] 01443 668524


A one-day conference at the ATRiuM in Cardiff – Saturday 19 November 2011

This is an opportunity to analyse the crisis in the Welsh press and to look for solutions which will provide the citizens of Wales with the journalism they need in the future.

We invite journalists, academics, newspaper readers and anyone interested in the health of civil society in Wales to participate in the discussion.

We are looking for new ideas which can provide a way forward for journalism in Wales.

Speakers include:

 • Martin Shipton (Western Mail);
 • Bethan Jenkins (Plaid Cymru);
 • Ken Skates (Welsh Labour Party);
 • Andy Williams (Cardiff Journalism School);
 • Rachel Howells (Cardiff Journalism School);
 • John Osmond (Institute of Welsh Affairs);
 • Stewart Kirkpatrick (Caledonian Mercury);
 • James Stewart (Chair – Glamorgan University).

Organised by the University of Glamorgan (Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations) and the National Union of Journalists (Cardiff and S E Wales Branch).

Attendance is free, but delegates must register in advance as places are limited.

Download a copy of the draft programme.

To follow a live blog of the event click here.

Contact organisers: [email protected] 01443 668524