Mae Angela Graham yn lansio ei chasgliad storïau byrion 'A City Burning'

Angelah Graham High res - credit Natasha Hirst.jpg

Mae Angela Graham, sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan ac yn aelod o’r Bwrdd Llywio, yn lansio ei chasgliad storïau byrion A City Burning mewn digwyddiad ar-lein ar 27 Hydref am 7pm. Yn y digwyddiad, bydd Angela Graham yn dod â’r storïau yn ei chasgliad cyntaf yn fyw gyda darlleniadau a thrafodaethau dan gadeiryddiaeth Phil George. I gael rhagor o fanylion neu i gofrestru, gweler yma.

#cenhedloeddbach