CYHOEDDI DERBYNWYR COMISIWN CEANGAL | CWLWM III

Ceangal  Cwlwm III Commissions with logos.jpg

Cafodd chwech artist – dau o Iwerddon, dau o’r Alban a dau o Gymru – eu comisiynu i greu chwe darn newydd o theatr ddigidol. Cyflwynir y darnau hyn mewn digwyddiad arbennig ar-lein eleni, a drachefn ar wefan Ceangal Cwlwm.

YR ARTISTIAID A COMISIYNWYD:
Iwerdon: Róisín Sheehy & Hilary Bowen-Walsh
Yr Alban: Miriam Donaghey / Rebecca Donovan (rhannu) & Choirstaidh McArthur
Cymru: Karen Owen & Elis Pari

Mae Comisiynau Ceangal Cwlwm yn cael eu dewis gan gynrychiolwyr o Prifysgol De Cymru , Theatre Gu Leòr ac Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Cefnogir partneriaeth gydweithredol Ceangal Cwlwm gan Brifysgol De Cymru, Theatre Gu Leòr, Ollscoil na hÉireann Gaillimh/NUI Galway, Ealaín na Gaeltachta, Colmcille, a’r Taibhdhearc, gyda chymorth ychwanegol gan Theatr Genedlaethol Cymru.

#cenhedloeddbach