Dathlu agoriad/Celebrating the opening of Sain Ffagan

st fagans

Mynychodd y Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach ddathliadau cwblhau Amgueddfa Cymru – National Museum Wales ar ei newydd wedd yn dilyn project ailddatblygu £30 miliwn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Y project chwe blynedd hwn gan Amgueddfa Cymru yw’r project ailddatblygu mwyaf uchelgeisiol yn ei hanes. Cafwyd nawdd gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a llawer o gefnogwyr eraill. Mynychodd yr Athro Lisa Lewis y noson agoriadol. Dros gyfnod ail-ddatblygu’r Amgueddfa roedd Lisa yn rhan o Grwp Llys Rhosyr/Llys Llywelyn a fu’n trafod y dehongliad o’r Llys.


The Centre for Media and Culture in Small Nations attended the opening event celebrating the completion of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales’s £30 million redevelopment of St Fagans National Museum of History. This six year project, which received generous funding from the National Lottery through the Heritage Lottery Fund, the Welsh Government and many others is the most ambitious redevelopment project in the Museum’s history.
Prof. Lisa Lewis attended the opening celebrations. Over the Museum’s redevelopment period Lisa was part of the Llys Rhosyr/Llys Llywelyn Group which met to discuss the interpretation of Llys Llywelyn.

#cenhedloeddbach #smallnations