Diwrnod Barddoniaeth Genedlaethol

Dr Kevin Mills_560.jpg


Cyflwyno gwaith newydd gan yr Athro Alice Entwistle a'r Athro Kevin Mills, aelodau o Uned Ymchwil Saesneg USW a'r Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Gwledydd Bach.

Cerddi newydd

Mae Larktown Suite gan yr Athro Kevin Mills yn gyfres o gerdd sy'n seiliedig ar ganeuon traddodiadol. Yn y gorffennol, roedd digwyddiadau fel achosion o bla, trychinebau ac argyfyngau cymdeithasol yn cael eu cofio mewn baledi poblogaidd. "Roeddwn am adfywio'r traddodiad mewn ymateb i'r pandemig Covid-19," meddai Kevin. Gwrandewch ar y cerddi.

Alice Entwistle ar farddoniaeth

Testunau sy'n defnyddio'r geiriau lleiaf bob amser yw'r rhai sy'n ymddangos yn fwyaf cymhellol, meddai'r Athro Alice Entwistle, sy'n arbenigo mewn barddoniaeth, cyfoes fel arfer, ac yn aml (er nad bob amser) gan fenywod. Darllenwch yr erthygl hon.

Dr Alice Entwistle_1163.jpg

#cenhedloeddbach