Dr Rhiannon Williams appeared on the live S4C programme ‘Prynhawn Da’


Ymddangosodd Dr Rhiannon Williams, darlithydd Theatr a Drama (Cyfrwng Cymraeg), ar y rhaglen deledu byw ‘Prynhawn Da’ ar S4C ar ddydd Mawrth y 25ain o Fehefin yn trafod ei hymchwil a’i bywyd yn gyffredinol. 


Dr Rhiannon Williams, lecturer in Theatr a Drama (Welsh Medium), appeared on the live S4C programme ‘Prynhawn Da’ on Tuesday 25th June discussing her life and research.

#cenhedloeddbach #smallnations