Mapio a Chostio'r Diwydiannau Cerddoriaeth yng Nghymru

Mapping the Music Industries in Wales: A Report For Creative Wales - Professor Paul Carr


Diolch i gyllid gan PDC a Llywodraeth Cymru, cwblhaodd yr Athro Paul Carr gyfres o dri adroddiad ar gyfer Cymru Greadigol yn ddiweddar.

Yn y cyntaf, adeiladodd gronfa ddata o Leoliadau Cerddoriaeth Cymru, Stiwdios Recordio ac ystafelloedd Ymarfer a'u gosod ar fap digidol

Ymhlith y penawdau


 • Mae'r map yn cynnwys 554 o fusnesau ar draws 22 awdurdod lleol Cymru, gan gynnwys 75 stiwdio recordio, 7 stiwdio ymarfer bwrpasol a 472 lleoliad cerddoriaeth.

 • Caerdydd sydd â'r nifer fwyaf o fusnesau (64), ac yna Abertawe (49), Sir Gaerfyrddin (48) a Sir Benfro (43).

 • Abertawe sydd â'r mwyaf o leoliadau cerddoriaeth (47), yna Caerdydd (45), Sir Gaerfyrddin (44) a Sir Benfro (42).

 • Powys sydd â'r nifer fwyaf o wyliau cerddoriaeth (10), ac yna Gwynedd (5), Abertawe (4) a Cheredigion (4).

 • Caerdydd ac Abertawe sydd â'r mwyaf o leoliadau ar gyfer Cerddoriaeth Llawr Gwlad (7 a 5 yn y drefn honno), yna Wrecsam (3), Rhondda Cynon Taf (3), Casnewydd (2), Sir y Fflint (1) a Sir Fynwy (1).


Roedd y ddau adroddiad arall yn ymwneud â gwerth ariannol y Diwydiannau Cerddoriaeth Gymreig cyn ac yn dilyn covid ar gyfer 2019 a 2020.

Ymhlith y penawdau


Yn 2019, cynhaliodd y Diwydiannau Cerddoriaeth yng Nghymru:

 • 243m o ran GYC a 7790 o swyddi.

 • Cafodd £131m o hyn a 3876 o'r swyddi hyn eu cynnal yn uniongyrchol gan y diwydiannau cerddoriaeth.

 • Cyfrannodd cerddoriaeth fyw £115m.

 • Cyfrannodd crewyr cerddoriaeth 2,000 o swyddi - mwy nag unrhyw ran arall o ddiwydiannau cerddoriaeth Cymru.

 • Roedd cwymp yn y diwydiannau hyn yng Nghymru yn 2020, oherwydd pandemig COVID-19.

 • Cafodd GYC ei leihau gan 55% i £109m a gostyngodd cyflogaeth 19% i 6322.

 • Profodd y sector cerddoriaeth fyw gostyngiad o 90% o ran GYC.

 • Yn ystod 2020, cyferbynnodd y gostyngiad o 90% mewn cerddoriaeth fyw â chynnydd o 3% o ran GYC mewn cerddoriaeth wedi'i recordio a chyhoeddi cerddoriaeth. Cafodd y cynnydd hwn ei yrru gan barhad ffrydio cerddoriaeth yn ystod y cyfnodau clo.


Professor Paul Carr


Dewch o hyd i'r adroddiadau hyn ac allbynnau ymchwil eraill gan yr Athro Paul Carr yn ein storfa ymchwil.


#cenhedloeddbach