Musicians as Researchers, Zoë Smith (CBCDC)

ty cerdd

Musicians as Researchers seminar

 Ddydd Iau 26ain Medi, 4-5pm

CBCDC, Neuadd Dora Stoutzker 

Mae Zoë Smith, Pennaeth Rhaglenni Ôl-raddedig (Cerddoriaeth) yn CBCDC, wedi bod yn gweithio'n agos gyda Tŷ Cerdd am y 18 mis diwethaf ar ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar ddod â cherddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru allan o'u harchifau ac i mewn i repertoire myfyrwyr a staff yn y Coleg. Un o ffrwyth yr archwiliadau hyn fu rhaglennu a recordio CD yn tynnu ar weithiau cyhoeddedig ac anghyhoeddedig. O dan y teitl Welsh Impressions, mae'n cynnwys detholiad o drysorau cudd ar gyfer piano unigol gan 13 o gyfansoddwyr Cymreig, y mae llawer ohonynt yn fwyaf adnabyddus am eu caneuon celf. Mae'n cynnwys llawer o eitemau na chofnodwyd erioed o'r blaen, gan gynnwys Nocturne yn A flat gan Meirion Williams, darn a roddwyd i Zoë i'w ail-greu o lawysgrifau anghyflawn. Lansiwyd y ddisg yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ym mis Awst ac mae bellach ar gael o Tŷ Cerdd a thrwy lwyfannau ffrydio digidol. Bydd Zoë yn rhannu’r siwrnai o ymchwil i recordio gyda’i myfyrwyr ôl-raddedig mewn seminar Musicians as Researchers yn CBCDC ddydd Iau 26ain Medi yn Neuadd Dora Stoutzker (4-5pm, croeso mawr i gydweithwyr o PDC), yn ogystal â chyfrannu at gyfres seminar y Coleg Cerdd Brenhinol Music and Ideas ym mis Ionawr 2020 a datblygu cyfres o ddatganiadau o'r gerddoriaeth ar y CD.

#cenhedloeddbach #mmd.cy