Ymchwil a Datblygiad mewn Cynhyrchu Perfformiad Rhithiol

Research & Development in Virtual Performance Production Lisa Lewis Welsh and Khasi

Yn ddiweddar, cwblhaodd yr Athro Lisa Lewis ac aelodau o’r Gydweithfa Khasi-Cymru brosiect ymchwil a datblygu gyda 4Pi Productions yn CULTVR LAB yng Nghaerdydd. Roedd y prosiect yn gyfle i ddod ag artistiaid o India a Chymru at ei gilydd yn rithiol yng ngofod yr ogof 360 gradd ac yn arbrawf mewn dyfeisio perfformiad rhithiol, yn cyfuno perfformiad byw ar-sgrin ac yn y gofod. Daeth â pherfformiadau gan Rhys ap Trefor (Cymru) a Lapdiang Syiem (Meghalaya, India), cydweithio cerddorol rhwng Gareth Bonello (Cymru) a Benedict Hynñiewta (Meghalaya, India), gyda deunydd gweledol wedi’i gymysgu’n fyw mewn perfformiad gan aelodau o gwmni 4Pi Productions. Cyfarwyddwyd y gwaith gan Lisa Lewis. Mae’r prosiect yn deillio o’r gwaith a gwblhawyd yn y prosiect Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi, ac yn gam tuag at ddeall posibiliadau perfformio byw rhithiol ar ôl y pandemig.


#cenhedloeddbach