Fiction in Wales and Northern Ireland

Ymarferydd: Angela Graham  (Awdur, Cynhyrchydd Cyfryngau, Ymgyngorydd Polisi Cyfryngau)

Crynodeb: Mae Angela yn cydweithio gyda’r Ganolfan ar brosiectau polisi cyfryngau ac ymgysylltiad academia/cyfryngau. Fel awdur mae’n cyfrannu at weithgaredd y Ganolfan mewn Astudiaethau Diwylliannol.

Nod: i gynhyrchu gweithiau llenyddol yn adlewyrchu bywyd yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon, ochr yn ochr â dadansoddiad o strwythurau cynhyrchu y ddau le.

Amcanion: cynhyrchu casgliad o straeon byr wedi’u lleoli yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Eidal a nofel wedi’I lleoli yng Ngogledd Iwerddon, ynghyd â barddoniaeth, newyddiaduraeth a beirniadaeth berthnasol.

Allbynau yn 2018 yn cynnwys:

Geiriau’n blodeuo yn Nhy Newydd

A City Burning, casgliad o 24 o straeon byrion, wedi’u lleoli yng Nghymru, G. Iwerddon a’r Eidal. Yn chwilio am gyhoeddwr. Cyflawnwyd gyda chymorth Ysgoloriaeth Awdur oddi wrth Llenyddiaeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Thorn House, nofel ar y gweill, wedi’I lleoli yng Nghogledd Iwerddon wedi’I gefnogi gan gwobr S. I. A. P. 2017/18 oddi wrth Gyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon.

Writing Psychology from Place, G?yl Lyfrau Caerdydd, 10fed o Fedi.

Straeon Byrion: The Road, The New Welsh Reader #117; Runner, The Honest Ulsterman; The Sea Hospital and Face To Face, Horla Horror.

Barddoniaeth: Easter and View-finder The Bangor Literary Journal

Dadansoddiad: Raising the Profile of Women Writers, Wales and N. Ireland, Wales Arts Review.

Newyddiaduareth: Content with a Good Enough Peace, Northern Slant

Beirniadaeth: Gwyneth Lewis – Henaint/OldAge, a Double Pleasure in Welsh and English, Eborakon

The Woman in White – the Accessible and the Bland, Wales Arts Review

Practitioner: Angela Graham (Writer, Media Producer, Media Policy Consultant)

Summary: Angela collaborates with the Centre on media policy projects and academia/media engagement. As a writer she contributes to its activity in Cultural Studies.

Aims: to produce literary works reflecting life in Wales and Northern Ireland, alongside analysis of the structures of production in both places.

Objectives: publication of a collection of short stories set in Wales, Northern Ireland and Italy and of a novel set in Northern Ireland, plus related poetry, journalism and criticism.

Outputs 2018 include:

Words flowering at National Writing Centre, Ty Newydd

A City Burning, a collection of 24 short stories, set in Wales, Northern Ireland and Italy. Seeking publication. Completed with the support of a Writer’s Bursary, 2017 from Literature Wales and The National Lottery through the Arts Council of Wales.

Thorn House, a novel in progress, set in rural Northern Ireland supported by a S.I.A.P. award 2017/18 from the Arts Council of Northern Ireland.

Writing Psychology from Place, Cardiff Book Festival, 10th September.

Short stories: The Road, The New Welsh Reader #117; Runner, The Honest Ulsterman; The Sea Hospital and Face To Face, Horla Horror.

Poetry: Easter and View-finder The Bangor Literary Journal

Analysis: Raising the Profile of Women Writers, Wales and N. Ireland, Wales Arts Review.

Journalism: Content with a Good Enough Peace, Northern Slant

Criticism: Gwyneth Lewis – Henaint/OldAge, a Double Pleasure in Welsh and English, Eborakon

The Woman in White – the Accessible and the Bland, Wales Arts Review