The History of Popular Music in Merthyr Tydfil

Hanes Cerddoriaeth Boblogaidd ym Merthyr Tudful rhwng 1955 i ganol y 1970au

Arweinydd Ymchwil: Yr Athro Paul Carr (Prifysgol De Cymru).

Cydweithwyr: Llyfrgell Merthyr Tudful, Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr, The Young Promoters Network, Canolfan a Theatr Soar, Old Merthyr Tydfil, Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful, Coleg Merthyr Tudful, The Red House a Historypin.

Cyllidwr: Cynllun Buddsoddiad Impact Prifysgol De Cymru, Bod yn Ddynol: Gŵyl y Dyniaethau a Fist Campus.

Gwefan: Historypin

Blog: https://paulcarr.org/blog/

Facebookhttps://www.facebook.com/merthyrmusic/

Crynodeb: Mae’r prosiect amlweddog hwn yn archwilio’r modd y mae atgofion o ymwneud â gweithgaredd cerddoriaeth boblogaidd yn y dref, boed lleol, cenedlaethol neu ryngwladol, yn hyrwyddo cynulleidfaoedd ac artistiaid i drafod eu hunaniaeth a’u hatgofion unigol a thorfol. Mae’r prosiect hefyd yn ceisio deall materion sy’n perthyn i fynegi’r agweddau hyn.

Nod: Nod y prosiect yw trawsffurfio hanes anysgrifenedig cerddoriaeth boblogaidd yn yr ardal drwy annog trigolion lleol a rhai sydd wedi gadael yr ardal i weithio’n agos gyda’u hatgofion o ymarfer cerddoriaeth yn y dref.

Canlyniadau ymchwil: Ar ôl rhoi tudalen Facebook ar waith o bethau cofiadwy ar gerddoriaeth boblogaidd leol (https://www.facebook.com/merthyrmusic), mae’r prosiect, sydd wedi cael cryn sylw yn y cyfryngau, wedi datblygu i ymgymryd ag wythnos o hel atgofion a gweithgareddau perfformio fel rhan o’r Ŵyl ‘Bod yn Ddynol’ 2017. Yn dilyn hyn, bydd arddangosfa o gerddoriaeth boblogaidd yn y Redhouse am fis a symposiwm am ddiwrnod. Hefyd, mae’r Yr Athro Carr wedi traddodi nifer o ddarlithoedd cyhoedus yn y dref ar gyfer grwpiau cymunedol lleol fel Cymdeithas Hanes Merthyr Tudful a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr. Mae e’n gweithio ar hyn o bryd ar rifyn arbennig o’r cyfnodolyn Popular Music History, sy’n cynnwys traethodau o’r symposiwm.

Cyhoeddiadau:

Carr, P (2020). Lost Musical Histories— Curating and Documenting Local Popular Music-Making in the UK. Special Edition of Popular Music History. Equinox.

Carr, P (2020). ‘The Lost and Found Musical History of Merthyr Tydfil’, Popular Music History, Popular Music History, pp. 112-140.

Carr, P (2020). ‘Lost Musical Histories— Curating and Documenting Local Popular Music-Making in the UK’, Popular Music History, pp. 5-14

The History of Popular Music in Merthyr Tydfil between 1955 to mid 1970s

Research Leader: Professor Paul Carr (University of South Wales).

Collaborators: Merthyr Tydfil Library, Merthyr Leisure Trust, The Young Promoters Network, Canolfan a Theatr Soar, Old Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil Heritage Trust, Merthyr Tydfil College, The Red House and Historypin.

Funder: USW Impact Investment Scheme, The Being Human Festival and First Campus.

WebsiteHistorypin

Blog: https://paulcarr.org/blog/

Facebook: https://www.facebook.com/merthyrmusic/

Summary: This multifaceted project investigates how memories of engagement with local, national and international popular music activity in the town, facilitates audiences and artists to negotiate their individual and shared nostalgic memories and identities, while also attempting to understand issues associated with articulating them.

Aim: The project ultimately aims to transform the unwritten history of popular music in the region by encouraging local residents and those who have left the region to engage with their memories of music making in the town.

Research Outcomes: After implementing a Facebook page of local popular music memorabilia (https://www.facebook.com/merthyrmusic), the project, which has been widely covered in the media, has progressed to undertake a week of memory capturing and performance activities as part of the 2017 Being Human Festival, followed by a one-month popular music exhibition at The Redhouse and a one-day symposium. Professor Carr has also given a number of public engagement lectures in the town for local community groups such as Merthyr Tydfil Historical Society and the Workers Education Association. He is currently working on a special edition of the Popular Music History journal, which features essays from the symposium.

Publications:

Carr, P (2020). Lost Musical Histories— Curating and Documenting Local Popular Music-Making in the UK. Special Edition of Popular Music History. Equinox.

Carr, P (2020). ‘The Lost and Found Musical History of Merthyr Tydfil’, Popular Music History, Popular Music History, pp. 112-140.

Carr, P (2020). ‘Lost Musical Histories— Curating and Documenting Local Popular Music-Making in the UK’, Popular Music History, pp. 5-14